Paarse boekje 2022

Soms glippen de dagen door je vingers en besef je je dat de 40 dagen tijd wel heel snel naderbij komt. Te snel om nog een geheel nieuwe opzet te maken. Daarom is dit jaar gekozen om de basis van het paarse boekje uit 2012 nieuw leven in te blazen.  De uitleg bij de Bijbelgedeelten zijn door een groepje gemeenteleden herschreven.

Er was  in 2012 gekozen voor  een thematische benadering: elke week heeft een thema. In zes dagen wordt zo’n thema wat nader uitgewerkt. Daarin kunnen uiteraard slechts enkele facetten aan de orde komen. Bij elk Bijbelgedeelte wordt een korte toelichting gegeven of wordt een hoofdmoment daaruit opgepakt. Ook zijn daar liederen en gedichten bij gezocht.

Als je iets goed wilt doen, bereidt je daar zorgvuldig op voor. Bijvoorbeeld op een ontmoeting, een sollicitatiegesprek, een examen of en feest. Je probeert  je in te lezen, of een goede outfit te vinden. Dat vergt enige inspanning.  Zo is dat ook met voorbereiding op Pasen  – het oudste en hoogste feest van de kerk. Daar zijn 40 dagen voor ingeruimd. Dagen van inkeer, bezinning en daardoor ook hoop en vreugde.

Dagen waarin we proberen een beetje dichter bij het grote geheim van verzoening en verlossing te komen en dat ons persoonlijk eigen te maken en te beleven. De diepte van wat de Heiland voor ons heeft willen doorstaan, kunnen we nooit ten volle peilen. Maar het resultaat daarvan mogen we wél kennen: het is een wonder iets te mogen proeven van verlossing en vernieuwing.

Opnieuw zal dit jaar het boekje zowel te lezen als te luisteren zijn.

Wij wensen iedereen een goede reis door deze veertigdagentijd.

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.