Preek van de week, zondag 15 mei

Voorganger: Ds. M. Bot, Draag elkaars lasten

De tekst van vandaag: Galaten 5 : 26 – 6 : 10 en Galaten 3 : 27 – 28

Goede Vrijdag is iets heel persoonlijks. Je stond misschien alléén voor het kruis en na Pasen doe je je ogen open en zie je plotseling allemaal mensen om je heen. Je kent ze niet, je hebt ze niet zelf uitgekozen. God heeft ze uitgekozen. Na Pasen ontstaan er niet allemaal losse christenen, maar gemeentes met mensen van allerlei rangen en standen. God brengt mensen bij elkaar en het is voortaan ONZE Heer. ALLEN zijn we kinderen van God, wie of wat je ook bent. Wij zijn aan elkaar gegeven. Je leeft ALLEN uit de genade van God. Daardoor zijn er binnen de gemeente geen verschillen meer.

Het christendom werd laatst in een column beschreven als “Een wereldbeschouwing, gebouwd op gelijkwaardigheid die voortvloeit uit de erkenning, dat wij allemaal beschadigd zijn in plaats van dat wij allemaal geweldig moeten zijn.”

We moeten kwetsbaar naast elkaar staan en niet boven elkaar. Het gaat er niet om dat wie zwak is zich laat dragen door de sterke. Nee, we hebben allemaal onze lasten. Niemands leven is perfect.

Wij zijn allemaal gehavende mensen. We zijn kinderen van één God om elkaars lasten te dragen onderweg naar de overwinning. Dan is er geen plaats voor verbittering, maar vreugde en verwondering. Makkelijk is het niet. Zo vaak zie je geen resultaat. Je raakt teleurgesteld in mensen en zo dreig je op te branden, juist als je je inzet. En toch zul je oogsten zegt Paulus. Je doet het niet voor de ander, maar vanuit je geloof voor Christus, om wat Hij voor jou gedaan heeft. Kijk eens om je heen. Wiens lasten kun jij dragen of kijk eens naar jezelf Laat je je helpen?

Ik wil jou van harte dienen.

En als Christus voor je zijn

Bidt dat ik genade vindt

Dat jij het ook voor mij kunt zijn

Wij zijn onderweg als Pelgrims

Vinden bij elkaar houvast

Naast elkaar als broers en zussen

Dragen wij elkanders last

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?