Deurcollecte 29 mei

Home Blog Berichten Deurcollecte 29 mei

Exemple

Deurcollecte 29 mei

De diaconale collecte van zondag 29 Mei is bestemd voor Hospice Dôme te Amersfoort. Het Hospice biedt 24 uur per dag deskundige zorg en onderdak aan mensen in de laatste fase van hun leven en aan hun naasten. Hospice Dôme baseert zich op de overtuiging dat ieder leven van het begin tot het einde met respect behandeld dient te worden, omdat het uniek is en een gave van God. Meer info zie: https://www.hospicedome.nl/

De diaconie beveelt deze collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten.

Tekst van de dag

En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.