Preek van de week, zondag 17 juli

Voorganger: Ds. J.C. Wessels, Een dringende oproep tot discipelschap

De tekst van vandaag:   Efeziërs 4 : 17 -24

We leven in een heftige tijd. Soms vraag je je af: Waar gaat dit naar toe? Als christenen mogen we weten dat er in en achter al dat onrecht en leed toch een God is die regeert. Zijn Koninkrijk van liefde en vrede komt. Dat is de kern van het evangelie.

Als kerk mogen we die hoop uitdragen aan de mensen om ons heen. Eén lichaam, één Geest, één hoop, één geloof, één doop, één God en Vader van allen.

Als je er bij wilt horen, moet je er ook wel naar handelen en uit leven. Het gaat om het leven met en het volgen van Jezus Christus, om discipelschap. Paulus noemt het discipelschap cruciaal, radicaal en totaal.

  • Cruciaal: Het is niet vrijblijvend. Op veel plekken in de wereld worden christenen vervolgd om hun geloof. Heeft onze vrijblijvendheid misschien niet geleid tot een gebrek aan discipelschap in de kerk?
  • Radicaal: Het leven met God is een radicale breuk met de weg zonder God. Je hebt de keuze om je hart voor Hem te openen of te sluiten. Het begin van een nieuw leven is een voortdurende strijd van opgeven, loslaten, vernieuwen en aantrekken.
  • Als die verandering er is, is die ook totaal. Het moet je denken en doen gaan bepalen. Een leven, getekend door rechtvaardigheid en waarachtigheid, zoals Jezus het in Zijn leven heeft laten zien. Hoe anders zou de wereld er uit zien als iedereen dat zou doen?

Hoe komen we zover? God kent ons en heeft juist dáárvoor Zijn Zoon naar deze wereld gestuurd.

Je mag iedere dag weer opnieuw beginnen door Jezus Christus. Hij helpt je om steeds weer op te staan en helpt je in het uitstralen van de hoop dat er een God is, die deze wereld lief heeft, die ons vernieuwt in ons denken, ons willen en ons doen. En het enige, dat wij moeten doen is ons daar niet voor afsluiten en bidden : Here, maak mij uwe wegen door uw woord en Geest bekend.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?