Preek van de week, zondag 24 juli

Voorganger: Dhr. H.J. Takken, Vergeving

De tekst van vandaag:   Genesis 50 : 15 – 21 en Mattheus 6 : 12

De geschiedenis van Jozef is een boeiend verhaal.

Eerst door zijn broers in een put gegooid, later verkocht aan slavenhandelaren. Hij belandt in de gevangenis en komt dan op wonderlijke wijze terecht aan het hof van de Farao als onderkoning. Als zijn broers dan tijdens de hongersnood naar Egypte komen, laat hij zijn familie overkomen naar Egypte, dus het komt uiteindelijk allemaal weer goed.

Een van de diepere lagen van betekenis van dit verhaal is vergeving. In de gelezen tekst zijn de broers bang, dat Jozef toch nog wraak wil nemen. Ze verzinnen een list en laten aan Jozef een smeekbede sturen alsof die van hun vader afkomstig is. Jozef is zo blij met de hereniging, dat hij hun inderdaad vergeeft. De verstoorde verhouding wordt hersteld.

In het Nieuwe Testament komt dit terug. In Jezus is Gods vergevingsgezindheid ongekend rijk naar voren gekomen.

Op basis van Gods vergeving is er de oproep aan ons om elkaar te vergeven. Maar vergeving ontvangen is niet vrijblijvend. Het moet iets in ons losmaken. Er loopt een lijn van God, die vergeving schenkt aan ons, die wij weer aan anderen moeten doorgeven. “…zoals ook wij onze schuldenaren vergeven”.

Jezus vertelde veel gelijkenissen, die betrekking hadden op vergeving. Zelfs aan het kruis riep Hij nog: “Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen”.

Jozef vergaf zijn broers alles wat ze hem hadden misdaan. Jozef is daarmee een vooruitblik op Jezus. Zijn wij ook bereid om onze naasten te vergeven?

Naast zelf vergeven moeten we ook bereid zijn om, als daar aanleiding toe is, om vergeving te vragen, schuld te bekennen en oprecht sorry te zeggen. Wij vinden dat moeilijk, maar vergeving lucht op, geeft vrede en vreugde. Het leidt er toe, dat verstopte kanalen van communicatie weer open worden gemaakt.

Het is belangrijk om te bidden voor onze wereld en om vergeving te vragen en ook te schenken naar het voorbeeld van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?