Preek van de week, zondag 8 januari

Voorganger: Dhr. H.J. Takken Er is hoop
De tekst van vandaag: Jesaja 40 : 27 – 31

Vanmorgen gaat het over hoop. Het tegenovergestelde van hoop is wanhoop. Soms zie je dat in de
ogen van mensen, die vastlopen, die niets meer hebben zonder hoop op verbetering van hun
situatie. Ook in onze westerse wereld zijn heel wat mensen somber over de toekomst. Jongeren en
ouderen die niet meer meekunnen met de snelle ontwikkelingen, de hoge werkdruk en de
prestatiedrang. Dan kun je op allerlei manieren vastlopen in het leven. Moe en afgemat raken zonder
uitzicht op verbetering, zonder hoop.
In alle berichtgeving over de oorlog in Oekraïne viel mij iets op. Ik zag jonge Russische mannen,
meegezogen in een oorlog. Ze vechten en doden, maar in hun ogen zie je dofheid, wanhoop. Aan de
andere kant de slachtoffers. Ze hebben geen elektriciteit, geen verwarming en geen stromend water,
maar toch stralen velen kracht uit. Zij hebben in tegenstelling tot de Russische jonge mannen hoop.
Zij zien verlangend uit naar de tijd, dat de vrijheid weer zal terugkeren.
De tijd van Jesaja is vergelijkbaar met de situatie in Oekraïne. “Jongens worden moe en raken
uitgeput”. Maar Jesaja heeft een boodschap: “Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe krachten.”
Hoop is ook verwachten. Het is een volhardend uitzien naar iets moois.
De bijbel leert ons de kunst van het wachten. Als het tegenzit in het leven is dat niet eenvoudig.
Maar de Heer geeft de vermoeiden kracht. Jesaja sprak ook over de komst van de Messias. De
verlosser, de redder. Als Hij komt breekt het Woord door. Met kracht, maar niet met geweld van
tanks, kanonnen en drones.
Hij is als een herder die Zijn kudde weidt. Zijn kracht ligt in ontferming. Hij wijst ons een weg in deze
wereld vol verwarring. Hij ging de wonderlijke weg naar het kruis en Hij nam onze moeiten, onze
zorgen, onze zonden op zich. Bij het avondmaal, dat we volgende week vieren, mogen wij daar weer
bij stilstaan.
Eens zal Hij komen in heerlijkheid. Daar mogen wij, vervuld van goede hoop, naar uitzien.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?