Preek van de week, zondag 15 januari

Voorganger: Ds. B. Loonstra Stil worden voor God
De teksten van vandaag: Psalm 62 en Mattheus 6: 5 en 6

In het leven komt veel op je af, waardoor het moeilijk is om rust te vinden. In psalm 62 staat: “Alleen
bij God vindt mijn ziel rust”. Je ziel is je diepste innerlijk. De constante druk vanuit onze omgeving
weerhoudt ons van het vinden van rust want het kan confronterend zijn. Wat kun je bij zelfreflectie
tegenkomen aan onzekerheid, schaamte, aan eenzaamheid en pijn, aan angst voor saaiheid en
somberheid en aan diepe levensvragen?
Als je bij een zoektocht naar rust stil wordt in jezelf en met al je zwakte en vrees uitkomt bij je ziel,
ontstaat er ruimte om God te ervaren. Hij luistert, maar jij moet ook luisteren Zijn aanwezigheid is in
de stilte.
Alternatieven werken niet. Vertrouwen op mensen leidt tot teleurstelling. Vertrouwen op geweld
leidt tot meer geweld. Geld en macht helpen ook niet. Geld is wel fijn om te hebben, maar het maakt
niet gelukkig, zo ook niet alcohol en drugs.
Jezus noemt nog een alternatief: Indruk willen maken. Ook dat is niet de manier om rust te vinden
voor je ziel. Hij zegt: “Als je bidt, doe dan de deur achter je dicht. Zoek een plek waar je alleen kunt
zijn met God.”
Als je stil wordt, mag je weten, dat je je in je onzekerheid, je schaamte, je eenzaamheid en je pijn
door Hem mag laten troosten. Hij lacht je niet uit. Hij veroordeelt je niet. Hij doorgrondt je en kent je.
Hij is beschermend om je heen. Heb er aandacht voor, trek er tijd voor uit, zoek een geschikte plek.
Vandaag delen we hier iets van. Jezus nodigt ons uit aan Zijn tafel: “Kom tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijn en ik zal je rust geven.” Hij zorgt voor onze ziel. Zo worden we één van ziel, zijn we
verbonden met elkaar en kunnen we steun vinden bij elkaar. Dankzij die werkelijkheid kunnen we in
vrede met elkaar leven en vanuit God iets voor elkaar betekenen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.