Deurcollecte 26 maart

Zondag 26 maart 2023 is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Present in Amersfoort. Present zorgt voor de brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende in Amersfoort. Zij brengen mensen bij elkaar.

Tekst van de dag

Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.