Preek van de week, zondag 22 oktober

Voorganger: Ds. B.A.T. Witzier People, Planet, Profit
De tekst van vandaag: Psalm 72, Romeinen 8 : 18 – 23, Jacobus 5 : 1 – 6


People
In onze wereld is een tekort aan gerechtigheid omdat er een teveel is aan onderdrukking.
Mensen duwen anderen opzij om hun eigen doel te bereiken. Ook wij vinden het niet vervelend als
we meer krijgen dan een ander. Psalm 72 spreekt van een koning, die zorgt dat ieder, die zich breed
maakt ten koste van anderen het veld moet ruimen. Je ziet hier Jezus Christus voor je uitgetekend.
Hij verdedigde niet Zijn eigen ruimte, maar maakte ruimte ten koste van zichzelf. Is er iets van psalm
72 te zien in ons leven? Vaak is het anders. Dan moeten we omkeren en achter Jezus aan gaan. Als de
liefde de wereld binnenkomt, komt niemand meer iets tekort.
Planet
Ook in de schepping is er veel onrecht. Ziekten, honger, vervuiling, klimaatcrisis. Er ligt een vloek op
de schepping vanwege ons mensen. Toen God de wereld schiep, was het goed. Hij stelde de mens
aan als beheerders van de schepping, maar wij gedragen ons niet als beheerders. Bij ons gaat
welvaart gaat vóór de schepping.
Beseffen we dat de wereld kapot gaat? Zien we daarin ook onze eigen schuld?
Er is hoop. Als christenen mogen we uitzien naar een mooie toekomst. We hebben de Geest al
ontvangen. Wie die verlossing ontdekt in zijn eigen leven, mag zich ook inzetten voor de schepping.
Jezus kwam, ook om de schepping te bevrijden van de vloek.
Profit
In onze economie heerst het recht van de sterkste. Ethiek komt er niet aan te pas. In het Westen zijn
we wereldwijd gezien rijk. Maar rijkdom vergaat. Wat doen wij ermee? Beseffen we onze eigen
verantwoordelijkheid?
Jezus kwam om ons te bevrijden van de hebzucht. Om ons te laten ontdekken wat werkelijk van
waarde is. Als Hij terug komt, wordt er niet gekeken naar onze rijkdom, maar naar hoe we omgingen
met de armen. Je hebt op de laatste dag niets aan een volle portemonnee. Om de welvaart op een
rechtvaardige manier onder elkaar te verdelen zullen we als Nederlanders een stapje terug moeten
doen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Is dat aan ons te zien?

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.