Preek van de week, zondag 29 oktober

Voorganger: Ds. A.G. van der Heijden
Thema: Geloven is volhouden
De tekst van vandaag: Genesis 32 : 22 – 33 en Hebreeën 11 : 1 en 2, 21 en 39
Op 1 november is het Allerheiligen. Het is een herdenking van mensen die ondanks vervolging
volhardden in het geloof, en een herinnering om elkaar aan te sporen om te volharden in geloof tot
Jezus wederkomst.
Niet de minste heilige is Jakob, de stamvader van het volk Israël. En een heilige is niet hetzelfde als
een “heilig boontje”. De naam Jakob betekent iets van “hielenlichter”; een onbetrouwbare, een
tackelaar in voetbaltermen. Hij heeft zijn vader bedrogen, zijn broer het eerstgeboorterecht
afgetroggeld en zijn schoonvader misleid. Moet zo iemand een voorbeeld zijn voor ons?
In de tekst heeft Jakob een keuze. Hij gaat over naar een nieuwe manier van leven of hij blijft doen
wat hij altijd deed.
Wie was nu zijn tegenstander in het gevecht? Esau? zijn geweten? een rivierdemon? een engel?
Jakob zelf zegt, dat hij in zijn tegenstander God heeft ervaren. Bij deze God kunnen de vragen en de
angsten soms op je afstormen. Het gaat in essentie om het vasthouden en nooit meer loslaten. Jakob
grijpt vast en eist de zegen voordat hij los laat. De tekst is een aansporing. Houdt vast en houd vol!
Jakob houdt vol en krijgt na een lang gevecht de zegen van God.
Het vasthouden gaat in twee richtingen.

 1. Ik laat U niet los tenzij U mij zegent.
 2. God laat ons niet los
  Jakob krijgt aan het eind van het gevecht de erkenning dat hij gewonnen heeft, ook doordat God
  hem niet heeft losgelaten. God zegent hem en zegt: Ik ben met je.
  Die zegen krijg je niet voor jezelf. Die krijg je om door te geven. Zo ook bij Jakob, die na deze
  gebeurtenis Ezau ontmoet en hem Gods zegen geeft.
  En dan die heup. Je houdt blijkbaar iets over aan een ontmoeting met God. Iets, dat je omgeving
  opvalt. Zien mensen dat ook aan ons als christenen? Heiligen houden aan God vast omdat ze door
  God vastgehouden worden.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.