Preek van de week, zondag 3 december

Voorganger: Ds. L.C Buijs Koningin eert de Heer
De tekst van vandaag: 1 Koningen 10 : 1 – 13


Mensen denken, dat het in dit verhaal om de eer van Salomo gaat, dat het een legende is. Maar
archeologische opgravingen nabij Saäna in Jemen tonen aan, dat er in dat gebied tussen 2300 en 940
voor Christus een hoog ontwikkelde cultuur was. Koningen en koninginnen gingen op missie naar het
buitenland. Deze koningin ging naar Salomo. Zij ging met vragen en raadsels, maar waarschijnlijk was
er ook wel een zakelijk belang gemoeid met dit bezoek. De koningin is getroffen door de
bouwwerken, de gerechten, de drank en de manier waarop mensen met elkaar omgaan en ook door
de offers die werden gebracht. Salomo was vol van de dienst aan God. De enorme stroom aan offers
raakt de koningin diep.
Deze koningin wordt in het Nieuwe Testament genoemd in verband met Jezus Christus, iemand “die
meer is dan Salomo”. Zij was op zoek naar de wijsheid. Zoeken wij ook deze wijsheid, die de aarde
kan redden?
Volgende week vieren we Heilig Avondmaal. We worden genodigd om te komen. Wie is Hij voor ons
en hoe volgen wij Hem in ons leven?
In vers 8 zegt de koningin: “Wat zijn uw hovelingen bevoorrecht. Geprezen zij uw God, dat Hij u als
koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te doen aan de mensen.” Opmerkelijke woorden
uit de mond van deze koningin.
Recht en gerechtigheid kom je ook tegen in de lofzangen van Zacharias en Maria. Het is wat God
vraagt. Jezus brengt recht en gerechtigheid naar de aarde. Hij is de redder van de kwetsbaren.
God eren doe je door ieder mens een plek te geven. Mensen, die naar het beeld van de Schepper zijn
geschapen
Wij hebben als kerk in een gecompliceerde wereld een uitdaging om samen te werken vanuit onze
inspiratie. God maakte een nieuw begin met de komst van Jezus Christus. We zien een koning, die
diende, die zichzelf gaf. Laat je dienen door de allerhoogste majesteit, die ons zichzelf gaf. Een licht in
de duisternis.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.