Preek van de week, zondag 14 januari

Voorganger: Br. Walid Al Asa’d Je ware identiteit
De tekst van vandaag: 1 Korinthe 1 : 18 – 31
De vraag: Wie ben jij? wordt vaak beantwoord met: Ik ben die en die en ik heb dit en dat gedaan en
bereikt. In de kerk in Korinthe was de vraag: Wie is de belangrijkste in de kerk? Paulus zegt: God
heeft jullie geroepen en Hij maakt geen onderscheid. Je hebt er zelf niets aan gedaan.
Om zich aan de wereld bekend te maken koos God geen dochter van een koning, maar Maria, een
eenvoudig meisje. Niet voor Herodes in het paleis, maar voor de herders in het veld. Zijn discipelen
waren ongeletterde vissers. God zegt: Ik heb je bij je naam geroepen ongeacht je omstandigheden.
Wij kunnen niet zelf tot Hem komen. Hij komt tot ons. In de woorden van Christus is de wijsheid van
God, in de wonderen is Zijn kracht en in het kruis van Christus Zijn liefde.
Als je van God bent, gaat het er niet meer over hoe de wereld over jou denkt of hoe je over jezelf
denkt, maar hoe God over jou denkt. De focus ligt niet op jou, maar op Christus. In Christus ben je
heilig, gerechtvaardigd en verlost.
Rechtvaardig is een term uit de rechtspraak. Het gaat om een gezonde relatie met God. Niet door
eigen inspanning, maar door Christus. Wij hoeven alleen maar ons leven en lichaam tot instrumenten
van rechtvaardigheid te maken.
Heilig doet denken aan de tempel, de woonplaats van God. Door in Christus te zijn ben je altijd in
aanwezigheid van God. Je gedachten en daden blijven zuiver door de leiding van de Heilige Geest.
Verlost verwijst naar de slavenmarkt. Jezus heeft ons vrijgekocht. Ik was een slaaf van de zonde,
maar ben vrijgekocht en zonden uit het verleden, het heden en de toekomst hebben geen macht
meer over mij. Jezus is mijn Koning en leidt mij in Zijn eeuwig koninkrijk.
Geef God de ruimte. Hij houdt van eenvoudige mensen. Gezegend ben je als je je ware identiteit in
Jezus ontdekt.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?