Preek van de week, zondag 21 januari

Voorganger: Ds. H.J.Th. Velema Het bloed dat redt
De tekst van vandaag: Kolossenzen 1 : 15 – 23
Vorige week ging het over dat God mensen zoekt, niet met veel aanzien, niet met veel invloed, niet
mensen die uitmunten in wijsheid, maar dat zij geroepen zijn door het woord van het kruis. Dat
woord spreek voor zonden aan mijn kant en Genade aan Gods kant. Het is de kracht van God tot
behoud. De kracht waarmee zondaren gebracht worden tot het belijden van hun zonden en schuld
en getrokken te worden door de here Jezus Christus. Wie die kracht leert kennen is op de weg naar
behoud.
Vanmorgen gaat het over het bloed van het kruis. Aan het begin van de brief aan de gemeente van
Kolosse geeft Paulus aan: Jezus is het beeld van de voor ons onzichtbare God. In Hem is God naar ons
toegekomen en in Hem maakt God vrede. Daarom komen alle dingen door Jezus weer in de rechte
verhouding tot God te staan. Het bloed, dat Jezus stortte op het kruis, bracht vrede.
Er was vijandschap, een verstoorde verhouding tussen God en ons en tussen ons mensen. Het kruis
zegt als is die vijandschap nog zo groot, al is die verhouding nog zo verstoord, God laat het er niet bij
zitten. Hij heet de weg van de vrede uitgedacht. In het Oude Testament werden de zonden bedekt
met het bloed van een offerdier. Nu met het bloed van Christus. God zegt: Ik wil vrede, ongestoorde
verhouding en biedt het aan in het bloed van het kruis. Het woord van het kruis, het bloed gaat
stromen in de kerk. Het avondmaal, de maaltijd van de gekruisigde zegt: Vrede voor vijanden, vrede
voor schuldigen en vrijspraak voor veroordeelden. Wij zijn ten diepste vijanden van God, maar Hij
schenkt in het bloed vergeving en kracht tot eeuwig behoud.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.