Preek van de week, zondag 17 december

Voorganger: Ds. D. Visser Liefde doet leven
De tekst van vandaag: 1 Johannes 4 : 7 – 21


Belijdenis doen is niet vanzelfsprekend. Geloven is iets persoonlijks, maar je doet het ook samen. In
de tekst van vanmorgen klinkt duidelijk door, dat je als gelovige diep overtuigd bent van de liefde van
God, die in de wereld is gekomen door Jezus. God is op z’n best in het kleine, het menselijke, het kind
worden.
Veel mensen zien liefde als een gevoel waar je warm van wordt, maar liefde is veel meer een daad,
actief zijn in de werkelijkheid van elke dag.
Zo is het ook met de liefde tot God. In de kerk hoor je er elke keer van. Toch zit het niet bij iedereen
goed. Johannes spitst dit toe tot het gebrek aan liefde tot elkaar in de gemeente.
De liefde tot God en de liefde tot de naaste horen bij elkaar. God wil ons eerlijk maken tegenover
Hem, tegenover elkaar en tegenover onszelf. Jezus is gekomen en Hij is voor ons aan het kruis
gegaan. Daarom vieren we Kerst. In onze werkelijkheid draait het om Hem. Jezus is God op Zijn best.
Als je dat gelooft, geeft dat leven, opluchting. Het gaat om de liefde tot de naaste. Het gaat om hoe
je vandaag de dag gemeente bent en hoe je met hart en ziel aan Jezus en aan elkaar verbonden bent.
Dat laatste is de toets of het eerste echt waar is. Als je je naaste niet lief hebt, ken je God niet. Want
God is liefde. Hij geeft leven, vrede en vreugde.
Misschien zegt u, dat past helemaal niet bij mij want mijn hart is vol onrust, onvrede en verdriet door
alles wat ik heb meegemaakt en moet doorstaan. Toch wil God ons zo nabij zijn, dat het de basis is
om op te staan. Trouw en toegewijd aan elkaar. Dat we er van doordrongen zijn dat God ons in Jezus
alles biedt, wat we nodig hebben: vergeving en Zijn Geest. En die Geest leert ons God en elkaar
liefhebben. Gods liefde doet leven.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.