Preek van de week, zondag 31 december

Voorganger: Ds. A.G. van der Heijden


De tekst van vandaag: Lucas 2 : 21, Handelingen 4 : 8 – 12 en Galaten 4 : 4 – 7


Je leven begint pas als je naam over je is uitgeroepen. Weten dat je een geroepene bent.
Vanochtend gaat het over de naam Jezus, die over hem wordt uitgeroepen en die aan ons wordt
toegeroepen.
Zijn leven was vanaf het eerste begin gestempeld om trouw te zijn aan de gebruiken en tradities van
het volk Israël, moest Jezus op de 8 e dag worden besneden. Jezus als Israëls oudste zoon nam
namens en voor het volk de grote opdracht op zich, die in de Thora en de profeten besloten ligt,
zoals elk mens dat vanaf het paradijs had moeten doen: Laten zien wie de ware God is.
Alle geloof in God begint met de erkenning, dat jij in elk geval God niet bent. Een besnijdenis snijdt
letterlijk in je eigen vlees en zegt als het ware: Jij bent niet meer van jezelf. God is je schepper en jij
bent Zijn schepsel. Met de doop is het precies zo. Die oude potentatige mens, die een God denkt te
zijn in het diepst van zijn gedachten, moet flink onder water worden gehouden.
Op de 8 e dag roepen ze Zijn naam Jezus (Jozua, hij die thuis brengt). “God bevrijdt” en God geve, dat
ook wij bevrijders worden. Daarom ook had Jezus zijn naam ontvangen voordat Hij in de
moederschoot was ontvangen. Voordat er mensen aan te pas kwamen is God zelf in actie gekomen.
Die naam is ook om op te vertrouwen en Hem hoog te houden voor altijd. De hele redding van alle
mensen, de hele wereld wordt samengebald in deze ene naam Jezus, Jozua, Hij die ruimte maakt, die
leven brengt en toekomst schept voor altijd.
Wij worden door God geroepen om ook als een engel voor de ander te leven, reddend, bevrijdend en
ruimte scheppend.
In Jezus nabijheid mag Gods nabijheid worden ervaren. Met de naam Jezus kun je de toekomst
tegemoet tot in de eeuwigheid.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.