Preek van de week, zondag 28 april

Voorganger: Ds. W.P. de Groot Hulpverlening in de nood
De tekst van vandaag: Handelingen 16 : 6 – 34
In een droom riep iemand naar Paulus: Steek over en help ons, want we zijn in nood”. Het ging om
geestelijke nood.
Eenmaal aan de overkant leek er helemaal geen probleem te zijn. Iedereen was druk en de stad was
welvarend. Eén vrouw roept hen steeds na. Zij heeft een beschadigd leven.. Paulus wilde niet dat zijn
boodschap zou worden tot een slogan van een duistere geest. Hij jaagt die geest weg als een teken
van zijn boodschap. Verlossing uit de greep van boze machten, die de cultuur daar beheersten.
Filippi was deel van een wereld waar het goed is, maar in de greep van eigenbelangen. Massa’s laten
zich ophitsen. Machthebbers laten zich leiden door de grootste schreeuwers.
Het raakt de uitbuiters in hun economisch belang en daarom is Paulus een vijand voor hen.
Het zal geen gemakkelijk gevoel geweest zijn in de gevangenis. Toch gaan ze bidden en zingen en
dan: een aardbeving, muren vallen om, deuren gaan open. De cipier raakt in paniek. Zijn gevangenen
gevlucht? Daar krijgt hij straf voor.
Tot zijn verbazing zijn alle gevangenen er nog. Hij begrijpt niet waarom en hij breekt. Wellicht komt
de gedachte aan de schreeuwende vrouw bij hem boven. “Deze mannen verkondigen ons hoe wij
gered kunnen worden”.
De mens in nood, daarvoor kwam Paulus. Vertrouw op de Here Jezus en u zult behouden worden. Hij
alleen kan redden uit de bezetenheid van het geld, de macht van het kwaad.
Om gered te worden moeten we niet actief worden, beter luisteren, strenger worden, goede werken
doen, betere offers brengen. Nee, laat los, geef je over. De hulpverlening die Paulus komt geven is
een verwijzing naar Jezus. Dat maakt dat wij ook als hulpverlener in de wereld kunnen staan omdat
we met Zijn boodschap komen.
De cipier komt tot geloof samen met zijn huisgenoten. Het geloof gaat door mensen heen naar
anderen. Dat vraagt een persoonlijk antwoord. Laat je helpen in jouw nood, dan kun je door Jezus
ook anderen helpen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Tekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.