Preek van de week, zondag 19 mei

Voorganger: Ds. D. Visser Verkondiging in je eigen taal
De tekst van vandaag: Handelingen 2 : 1 – 21

Jongeren zeggen, dat ze de preek vaak niet begrijpen, behalve het woordje amen, want dan is het
klaar. Maar dat woord is nu juist de bevestiging van alles wat daarvoor is gezegd. Mensen zeggen ook
vaak: Ik begrijp de bijbel niet. Je hebt er ook hulp bij nodig. De bijbel kun je zien als handleiding voor
het leven. Als je de leest met de gedachte, dat God daarin spreekt, gaat het leven. Het gaat over de
grote daden van God en alles wordt samengevat in één persoon: Jezus, de redder, de verlosser, de
overwinnaar op de zonde, de duivel en de dood.
Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort, zodat iedereen dat kan horen in zijn of haar eigen taal.
Als je het tenminste horen wil. Jezus zegt: Laat Mij je helpen. De boodschap van Pinksteren wil ons
dat laten inzien. Niet alleen vandaag of morgen, maar God belooft, dat op een dag alle dingen nieuw
zullen worden. Geen zonde, geen ellende en geen ziekte, maar altijd zon en altijd vreugde. Tot dan
moeten we het in deze wereld zien te redden, maar ook voor die periode is Jezus er als het licht van
de wereld, ook voor jou. We moeten dat licht wel willen zien en het licht willen zijn dankzij de liefde
van Christus.
Daarom horen we het evangelie in onze eigen taal. Het is geen geheimtaal. Het is de taal van je hart,
grensoverschrijdend.
Als je die die taal spreekt, komt Jezus zo bij je binnen, dat je voelt: We mogen één zijn met Hem en
met elkaar verbonden zijn in gelijkheid, mannen vrouwen, volwassenen en jongeren, mensen met
veel geld en doorsnee mensen.
Als je kijkt hoe het werkt, valt er op en na Pinksteren nog heel wat te leren. Je kunt makkelijk zingen:
“Hij doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt”, maar om daaruit te leven vraagt om
gebed. “Kom Schepper, Geest werk in uw gemeente en door uw gemeente.

Tekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.