Exemple

Voorganger: Ds. M. Bot, Draag elkaars lasten

De tekst van vandaag: Galaten 5 : 26 – 6 : 10 en Galaten 3 : 27 – 28

Goede Vrijdag is iets heel persoonlijks. Je stond misschien alléén voor het kruis en na Pasen doe je je ogen open en zie je plotseling allemaal mensen om je heen. Je kent ze niet, je hebt ze niet zelf uitgekozen. God heeft ze uitgekozen. Na Pasen ontstaan er niet allemaal losse christenen, maar gemeentes met mensen van allerlei rangen en standen. God brengt mensen bij elkaar en het is voortaan ONZE Heer. ALLEN zijn we kinderen van God, wie of wat je ook bent. Wij zijn aan elkaar gegeven. Je leeft ALLEN uit de genade van God. Daardoor zijn er binnen de gemeente geen verschillen meer.

Het christendom werd laatst in een column beschreven als “Een wereldbeschouwing, gebouwd op gelijkwaardigheid die voortvloeit uit de erkenning, dat wij allemaal beschadigd zijn in plaats van dat wij allemaal geweldig moeten zijn.”

We moeten kwetsbaar naast elkaar staan en niet boven elkaar. Het gaat er niet om dat wie zwak is zich laat dragen door de sterke. Nee, we hebben allemaal onze lasten. Niemands leven is perfect.

Wij zijn allemaal gehavende mensen. We zijn kinderen van één God om elkaars lasten te dragen onderweg naar de overwinning. Dan is er geen plaats voor verbittering, maar vreugde en verwondering. Makkelijk is het niet. Zo vaak zie je geen resultaat. Je raakt teleurgesteld in mensen en zo dreig je op te branden, juist als je je inzet. En toch zul je oogsten zegt Paulus. Je doet het niet voor de ander, maar vanuit je geloof voor Christus, om wat Hij voor jou gedaan heeft. Kijk eens om je heen. Wiens lasten kun jij dragen of kijk eens naar jezelf Laat je je helpen?

Ik wil jou van harte dienen.

En als Christus voor je zijn

Bidt dat ik genade vindt

Dat jij het ook voor mij kunt zijn

Wij zijn onderweg als Pelgrims

Vinden bij elkaar houvast

Naast elkaar als broers en zussen

Dragen wij elkanders last

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

“Daar juicht een toon, daar klinkt een stem” is een Paaslied uit de liedbundel van Johannes de Heer met tekst van Eduard Gerdes.

De melodie is wordt toegeschreven aan Henri Abraham César Malan. Er zijn ook bronnen die Martinus Sieveking aanwijzen als toonzetter van dit lied.

Tekst:

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

die galmt door gans’ Jeruzalem

een heerlijk morgenlicht breekt aan

de Zoon van God is opgestaan

Geen graf hield Davids zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke held.

Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,

want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan

want alles, alles is voldaan

wie in geloof op Jezus ziet

die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan

nu vangt het nieuwe leven aan

een leven door Zijn dood bereid

een leven in Zijn heerlijkheid

Lees meer →
Exemple

De diaconale collecte van zondag 29 Mei is bestemd voor Hospice Dôme te Amersfoort. Het Hospice biedt 24 uur per dag deskundige zorg en onderdak aan mensen in de laatste fase van hun leven en aan hun naasten. Hospice Dôme baseert zich op de overtuiging dat ieder leven van het begin tot het einde met respect behandeld dient te worden, omdat het uniek is en een gave van God. Meer info zie: https://www.hospicedome.nl/

De diaconie beveelt deze collectes van harte bij u aan. Zoals altijd ook de vraag om in gebed een zegen te vragen voor het werk dat gedaan wordt bij deze projecten.

Lees meer →
Exemple

Op zaterdag 14 mei zullen weer verschillende gemeenteleden zich in zetten voor onze naasten in Amersfoort. Zij hebben zich opgegeven om een deel van hun tijd te geven en te helpen bij projecten uitgezocht door de stichting Present. Wij wensen iedereen een succes deze dag.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. D. Quant, Vaderdag op een Moederdag

De tekst van vandaag: Psalm 103

Het zal een bijzondere dag voor de doopouders zijn. Voor de eerste keer moederdag en dan op deze bijzondere dag ook je kindje laten dopen. Maar ik laat vandaag op deze moederdag de Vader spreken. In Psalm 103 gaat het tenslotte over een vader. David kijkt terug op een leven vol ervaringen. Hij heeft ervaren, dat een mens het leven niet cadeau krijgt. Er zijn momenten/periodes, dat je mag genieten, maar ook periodes waarin je moet doorbijten. We hebben allemaal wel eens een scheve schaats gereden of we zijn wel eens ziek geweest. Maar ook dan is God daar. God redt, dat geloven wij. Dwars door alles in ons leven trekt God Zijn spoor. Hij wil bij je zijn en je troosten. God ontfermt over zijn kinderen. Vandaar die vaderdag in het thema. Het woord ontfermen komt veel voor in de bijbel. Maar ontfermen kunnen alleen moeders. Het is de moeder, die het kind draagt, en haar kind in de buik tijdens de zwangerschap beschermt met haar hand op de buik. Zij ontfermt zich over haar kind met moederliefde. Die band met een kind kennen vaders niet.

God buigt zich als een vader met moederliefde over Zijn kinderen.

David moet zijn zoon loslaten. Een moeder kan haar kind nooit loslaten, een kind, dat ze draagt. Dat is onvoorstelbaar. Zo is God ook. Maar Hij liet als Vader wel Zijn Zoon los. Hij liet de ontferming voor Zijn Zoon varen. Hij deed dat om Zijn moederliefde te redden. Om ervoor te zorgen, dat ieder die bij Hem komt en op Hem vertrouwt, nooit zal zeggen: “God heeft mij vergeten”.

Here God, ik vertrouw me aan U toe. U bent het waard, ik vertrouw erop. U zult als een moeder voor mij zorgen. Door nood en dood, zelfs door het graf. In goede en in kwade dagen. Aan de doopouders de roeping om je kindje niet alleen zo te ontvangen, maat het ook zo te begeleiden. God zegene jullie en ons daarin.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. B.A.T. Witzier, Zijn jouw ogen al geopend?

De tekst van vandaag: Lucas 24 : 13 – 35

Twee onbekende leerlingen van Jezus ontmoeten de opgestane Jezus, maar ze herkennen Hem niet. Hun hoop is vervlogen door de dood van Jezus. Hun ogen zaten als het ware dicht. Ze konden of wilden niet geloven, in Jezus’ opstanding.

Gaat dit ook over ons? We weten van Jezus, maar raakt het ons ook?

Jezus trekt met je op, hij vraagt wat je bezig houdt, maar je ziet/herkent Hem niet. Denken wij misschien te klein over waar je Hem ontmoeten kunt?

Hoe reageert Jezus? Wat moet je doen om te ontdekken hoe Jezus jou bereiken wil?

  1. Hij zoekt je op. Hij reist met je mee. Je moet Hem alleen wel kunnen of willen zien. De tekst “Brandde ons hart niet….” Heb je dat soms ook? Je geweten wat spreekt, een diep verlangen, weemoed. Zou het de Heer zelf niet kunnen zijn?
  2. Hij spreekt hen aan op hun verstand en begrip. Wij hebben vaak allerlei verstandelijke en emotionele argumenten om niet te geloven. Misschien heb je wel gebeden, maar er is niets gebeurd. Hij prikt er doorheen. Wij kunnen het niet bedenken, maar het graf was wel leeg.
  3. Jezus legt de bijbel uit. Hij is te vinden in de Schrift. De Emmaüsgangers hadden Hem eerder in de bijbelteksten nooit herkend. Jezus legt het hun uit. Er loopt een rode lijn door de bijbel heen. Als je die volgt, kun je niet om Jezus heen.
  4. Ze herkenden Hem bij het breken van het brood. Maar op het moment, dat ze Hem herkenden, was Hij ook plotseling verdwenen. Vanaf dat moment wisten ze wel dat Hij het was. Kijk eens omhoog naar de dingen om je heen, want wat God wil is in allerlei dingen zijn aanwezigheid laten zien.

Misschien zit je vol met vragen en heb je wel altijd op de verkeerde plek gezocht. Weet dan: Hij leeft Hij is aan meerdere mensen verschenen. Hij is er ook nu. Hij trekt met je op. Hij is er altijd bij.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →

Tekst van de dag

Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.