Exemple

Voorganger:     Ds.  A. Broersma, Gods vriendschap werkt nog steeds

De tekst van vandaag: Jesaja 41 : 1 – 11

“Vriendschap met de Eeuwige is een vriendschap voor eeuwig.” Zo staat het ook in psalm 136 “Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.” In deze psalm wordt steeds het eeuwigdurende van Gods trouw herhaald.

In Jesaja 41 leeft het volk Israël in ballingschap in Babel. En Babel wordt bedreigd door de opkomst van het Perzische rijk. Dat brengt onrust onder de mensen. Ook het volk Israël wordt angstig. Jesaja zegt: Hier spreekt de God die de schepper is van hemel en aarde, maar tegelijkertijd spreekt God zijn onvoorwaardelijke steun uit aan het volk. Hij verwijst daarbij naar Abraham, die als vriend van God op reis is gegaan. Abraham ging vol vertrouwen, maar hij moest als vreemdeling wel zelf de weg vinden. Hij leerde zijn leven in handen te leggen van God zijn vriend, die een toekomst aan het bouwen was. God, de vriend van Abraham is tijdens de ballingschap nog steeds de vriend van het volk.

Vriend zijn met God betekent zoiets als zien door de verrekijker van het geloof, en dan ervaren dat God de toekomst in handen heeft. Ook als je in paniek raakt om de situatie in je leven of de situatie in de wereld is God er als vriend om je te troosten, te sterken en te steunen.

God sterkt ons met zijn sterkte zodat wij als sterke mensen de juiste beslissingen kunnen nemen.

God troost als een moeder. God ondersteunt je.

Dat is geen sprookje. God is geen geschiedenis. Na Abraham was Hij er ook voor het volk in Ballingschap en Hij is er ook nu voor ons. Gods vriendschap stopt nooit zoals ook de liedtekst zegt: “Het verbond met Abraham zijn vrind bevestigt Hij van kind tot kind.”

God houdt vast aan zijn belofte om vriend van mensen te zijn.  Vinden wij zijn vriendschap de moeite waard? Met zicht op de toekomst op Gods volmaakte wereld is het dat zeker.

Gods naam is niet voor niets “Ik ben die ik ben en Ik zal er zijn”. Dat geldt nog steeds, ook in 2021. 

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

“Tienduizend redenen” is de vertaling van een populair lied van de Britse aanbiddingsleider Matt Redman. De originele titel luidt Ten Thousand reasons. De vertaling is gemaakt door Harold ten Cate.

Het lied is een lofzang op de trouw van God. De tekst getuigt van vertrouwen in zijn liefde tot in de dood aan toe. Als je dit lied met overgave zingt, kom je tot rust en kun je zijn nabijheid ervaren.

De zon komt op, maakt de morgen

wakker; mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

-Refrein-

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

-Refrein-

En op die dag, als mijn kracht

vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

-Refrein 2x-

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

-Refrein 2x-

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Lees meer →
Exemple

In juli en augustus is de deurcollecte bestemd voor een project dat zich richt op voedselzekerheid in Mozambique, een van de armste landen van Afrika.

Projectomschrijving

De inwoners van Mozambique zijn wat voedselvoorziening betreft grotendeels afhankelijk van wat zij zelf op een stukje grond kunnen verbouwen. De lokale organisatie Codesa helpt boerengezinnen hun kennis over duurzame landbouw te vergroten. En dat lijkt te werken! Vrouwen en mannen die een training van Codesa hebben gevolgd en die kennis toepassen, hebben meestal een viermaal grotere oogst dan voorheen. Wat niet nodig is voor eigen levensonderhoud verkopen zij op de markt. Een opwaartse spiraal die de voedselzekerheid ten goede komt.

Waarom dit project?

Een stuk land verbouwen is in Mozambique een enorme uitdaging. Periodes van grote droogte en hevige regenval wisselen elkaar af. Vaak mislukt dus de oogst door weersomstandigheden en dan lijden veel gezinnen honger. Met de juiste kennis over landbouw is dit (deels) te voorkomen. Bijvoorbeeld: grond dat tijdens extreme hitte wordt afgedekt met plantenresten, droogt minder snel uit. Nog een voorbeeld: de ploeg kan maar beter weer op stal. In Mozambique is het heel droog, maar als het regent komt het met bakken uit de lucht. In de groeven die de ploeg heeft nagelaten wordt de droge grond gelijk weggespoeld. Codesa wil dat soort kennis overbrengen op de boeren.

Impact

De boeren zijn niet zomaar overtuigd want voor hen voelt deze ‘nieuwe’ methode meer als een oude methode. Het betekent immers weer met de hand inzaaien en de velden vol onkruid laten staan, om bij heftige regenpartijen het wegspoelen van de grond te voorkomen. Deze methode werpt echter – letterlijk en figuurlijk – veel vruchten af. Wie de nieuwe kennis over landbouw toepast, oogst tot 4x meer mais of casava dan voorheen. De boeren worden aangemoedigd om de kennis met elkaar te delen.

Wat kunnen we leren?

Dit programma dat ‘Conservation Farming’ heet wordt ook wel ‘Farming God’s way’ genoemd – landbouw plegen zoals God het bedoelt. Wat voor Mozambique geldt, geldt ook voor ons. Gaan wij in Nederland met onze veeteelt en landbouw om zoals God het bedoelde?

Het verhaal van Filomena

Filomena Roberto leeft in Mucorro en is van jongs af aan betrokken in de landbouw. Ze zegt: ‘Van oudsher brandden we in dit gebied het oude gras voordat we de grond bewerkten voor het nieuwe seizoen. Dit was een normale praktijk. Door deze onwetendheid bleef ik alles op dezelfde manier doen’.

De training van Codesa over conservation farming bracht in haar leven grote verandering. Nadat ze de instructies van de Codesa trainers had opgevolgd, oogstte ze in het seizoen 2019 tweeduizend kilo mais van één hectare; meer dan genoeg om haar gezin het hele jaar te voeden. Ze zegt: ‘Wanneer alle leden van de gemeenschap deze aanpak zouden toepassen, dan is honger hier spoedig verleden tijd en kunnen we het schoolgeld voor onze kinderen betalen’.

Lees meer →
Exemple

Voorganger:     Ds.  J. Groenleer, Gezegend zingen

De tekst van vandaag: Jesaja 52: 4 – 6 en Efeze 1: 1 – 14

De brief aan Efeze is een brief voor en over de kerk. Deze brief begint met een lied.

Toen het geloof werd verteld, was de boodschap: “Het is Gods werk”. De kerk is een minderheid waar onderling ook nog wel verdeeldheid heerst. Dat klinkt niet best, maar het lot van de kerk ligt in Gods handen. Laten we daarom het oog op God gericht houden.

De kerk is er in de eerste plaats om te zingen (God te zegenen). Als je dat vergeet, vergeet je om waarachtig kerk te zijn. Wij  mogen zingen (zegenen) omdat God ons eerst heeft gezegend.

Zegeningen als vergeving en verzoening waardoor je God weer in de ogen kunt kijken. Hij haalt in Jezus Christus het kwaad uit ons leven en draagt de zonde en de schuld uit ons leven weg; vrede, die het leven met God en met elkaar aangenaam maakt en laat groeien, liefde, blijdschap, vreugde en geborgenheid.

Al die zegen is verbonden aan Christus. In Hem wordt ons het leven en Gods toekomst in de schoot geworpen. Zien wij dat? Wij zijn geneigd om de boot een beetje af te houden. Wij hebben er vaak moeite mee om genade ook echt genade te laten zijn. Wij hebben het eerder over onze eigen problemen binnen de kerk of het kerkverband. Dat valt buitenstaanders dan ook vaak het eerst op.

Maar Paulus begint zijn brief met een lied om ons de oren en de ogen te openen voor het wonder van God. Dat we kerk mogen zijn en dat we samen zijn naam groot mogen maken en goed van Hem mogen spreken.

Dat is de grootste gave en grootste opgave van de kerk. Maar dat haalt de krant niet. Waarom niet? Omdat we niet eerst zingen. Met zingen wordt je in de ruimte van God gezet.

We moeten ook wel praten, en ook grondig en goed, maar éérst het lied. Als we daarmee beginnen wordt ons doen en laten ook een loflied.

De Geest is uitgestort. Hij leert ons zingen van Gods goedheid en genade. Aan ons de vraag of wij leven uit die Geest.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 september is het startweekend, met op zaterdag de gemeentedag. Het Ichthuskamp is eveneens in dit weekend. Meer informatie over de invulling van het programma en waar de activiteiten worden gehouden, worden binnenkort bekendgemaakt.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. M.W. Vrijhof, Bijbelse Heiligheid

De tekst van vandaag: Hosea 11

Wat is de heiligheid van God? Is dat Zijn strengheid? Als dat zo is, dan heerst er een soort hoogspanning in de relatie met God en hoogspanning kan heel gevaarlijk zijn.

De bijbel geeft een andere interpretatie. Daar wordt God niet als streng, maar veel meer als anders omschreven; niet op één lijn met iets of iemand uit de schepping. Je kunt God niet categoriseren. Je kunt van Hem niet een god (met een kleine letter) maken. Goden met kleine letters zijn uitvindingen van mensen. Je gaat dan menselijk over hem denken.

Hosea moet van God trouwen met Gomer, een vrouw met een twijfelachtige reputatie op sexueel gebied. De relatie tussen Hosea en Gomer moet gezien worden als een vergelijking met de relatie tussen God en het volk Israël. God houdt van zijn volk, maar het is een overspelig volk. Zij keren zich keer op keer van Hem af.

God weet, dat mensen vaak de mist in gaan, en dat ze Hem voortdurend aan de kant zetten. Dat is ook voor ons een signaal om over na te denken. Geef ik God de eer die Hem toekomt? Of heb ik Hem gemaakt tot een god met een kleine letter?

Wij mensen verbreken een relatie als anderen ons bedriegen, geen aandacht voor ons hebben of ons voor schut zetten. Maar God zegt : “Ik laat mijn toorn varen, want God ben ik, heilig in jullie midden.”

God is anders. Dat vertaalt zich in genade, in onverdiende liefde.

God wil liever zelf de pijn dragen dan om mensen uit te roeien. Dat is adembenemend. Waar wij geneigd zijn het woord heilig te koppelen aan strengheid, daar koppelt God het aan liefde.

Hij heeft een Heilige liefde voor zijn mensen. Daarom zond Hij zijn eniggeboren Zoon in onze wereld.

Het verhaal van Hosea doet denken aan Golgotha. Daar heeft God onze menselijke schuld op zich genomen. De heiligheid van God is een uitnodiging aan ons allen om Hem niet te maken tot een god met een kleine letter. Het is een uitnodiging om ons leven weer te richten op Zijn wegen.

De vraag die aan ons wordt gesteld is: Wat doet de liefde van God met u? Laten we daar in ons hart antwoord opgeven. Wij mogen deze heilige God door Jezus Christus onze Vader noemen.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil 

Dit lied is een vertaling van het lied Still, my soul, be still. Het origineel is te vinden op de cd Awaken the dawn uit 2009 van Keith Getty en Kristyn Getty. Tekst en muziek zijn het resultaat van de samenwerking van het duo met Stuart Townend. De Nederlandse vertaling is van Harold ten Cate

De tekst roept op tot rust in de turbulentie van het leven. Rust om in de stilte God op te zoeken en je vertrouwen op Hem te stellen.

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.

Lees meer →
Exemple

De diaconie vraagt uw aandacht voor de nood van zigeunermensen in het Hongaarse taalgebied van Roemenië en Oekraïne. Amper 1.700 km van ons vandaan leven mensen onder mensonwaardige omstandigheden. Een concentratie buitengesloten mensen zonder enig perspectief op een menswaardig bestaan. Gipsy Mission wil hier iets aan doen.

De aanpak van Gipsy Mission is gericht op het geven van perspectief in de levens van kinderen. Want verandering begint bij de kinderen. Voor hen willen zij een plaats creëren waar ze liefde, aandacht, zorg en voedsel ontvangen. Waar op liefdevolle wijze gewerkt wordt aan hun verdere ontwikkeling, waardoor ze later een kans krijgen op een plaats in de maatschappij. Onlosmakelijk hieraan verbonden en door al het werk heen, is de evangelische boodschap herkenbaar.

Dergelijke projecten kan Gipsy Mission alleen in samenwerking met lokale partnerorganisaties uitvoeren. Er moet eerst een behuizing in of bij de zigeunernederzetting worden gebouwd of gekocht. Met de lokale partner wordt dit gebouwtje geschikt gemaakt voor kleuteronderwijs, huiswerkbegeleiding, moedergroepen, volwasseneneducatie en kerkdiensten. Daarnaast wordt samen met de lokale partner een projectleider aangesteld, die vervolgens zoekt naar geschikte leerkrachten. Hierbij spelen liefde voor de Heer en liefde voor de zigeuners een belangrijke rol.

Intussen zijn er in de zigeunergemeenschap al veel contacten gelegd. Zo veel als mogelijk worden de mensen ook ingezet bij opbouw en voortgang. Het is immers hun project! Hierdoor is er onder de zigeuner bevolking grote animo om de kinderen voor de kleuterschool aan te melden. Helaas kunnen daardoor niet altijd alle kinderen geplaatst worden. Omdat dagelijks schoolritme deze kinderen maar vooral ook hun ouders volkomen vreemd is, wordt er gedurende het schoolseizoen veel aandacht aan schooldiscipline geschonken. Na verloop van tijd worden er op dit gebied opmerkelijke resultaten geboekt. Ook persoonlijke hygiëne speelt op school een belangrijke rol. Kinderen worden gewassen, krijgen schone kleertjes aan en ze merken het belang daarvan.  Verder leren de kinderen het werken met pen en papier, herkennen van letters en woordjes en wordt er aan de fijne motoriek gewerkt. Op deze wijze kunnen we de kinderen kunnen voorbereiden op de basisschool;

  • Kleuters basisvaardigheden aanleren
  • Persoonlijke hygiëne leren
  • Aanvullende goede voeding geven
  • Stimuleren van motorische ontwikkeling
  • Christelijke waarden en normen meegeven
  • Hierbij wordt geen enkel onderscheid gemaakt naar religie of afkomst.

Na 2 jaar moeten ze dan gereed zijn om met kans op succes op de basisschool in te stromen. In Roemenië en Oekraïne gaan de kinderen alleen ‘s morgens naar school. Ze krijgen huiswerk mee om ‘s middag te maken. Gipsy Mission biedt hen tijdens de naschoolse opvang een plaats voor het onder begeleiding maken van het huiswerk. De resultaten zijn geweldig. Bij één van de projecten welke reeds langer draait, zijn inmiddels de eerste 8 kinderen naar het vervolgonderwijs gegaan. Dit werd als een wonder in de zigeunergemeenschap ervaren. Want nu komen er uit hun gemeenschap, dus jongeren die naar het vervolgonderwijs gaan! Zij kunnen fungeren als rolmodel.

Een belangrijk neveneffect is dat de kinderen de invloed van de school ook mee naar huis nemen. Gipsy Mission ziet dat een deel van de zigeunerouders wordt gestimuleerd doordat hun kinderen kansen krijgen. Soms kan dit nog worden versterkt door korte projecten die zich richten op ouderen. Bijvoorbeeld een houtbewerkingcursus voor mannen of een naaicursus voor vrouwen. Zo’n korte inzet kan tot effect hebben dat mannen een weg vinden naar inkomen en vrouwen een weg naar een baan in een fabriek. Dit komt het ontwikkelingsniveau van de zigeunernederzetting ten goede. Wij hopen dat er op den duur een Christelijke gemeente gaat ontstaan. In het oudste project is na jaren een zigeunerkerk van start gegaan. Bij de opening van het kerkje meldde de burgemeester van het dorp dat het hem was opgevallen dat de criminaliteit in de zigeunergemeenschap zo was afgenomen. Toen hij het hele kerkje propvol met zigeuners zag, wist hij hoe dit kwam…

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. M. Hogenbirk, Uitverkoren vreemdeling

De tekst van vandaag: 1 Petrus 1 : 1 – 12

Vreemdelingen hebben vaak het gevoel, dat je niet welkom bent, er niet bij hoort.

De christenen aan wie Petrus schrijft, zijn een vreemde in hun eigen omgeving. Ze behoren tot een minderheid en worden buitengesloten. Petrus wist als discipel van Jezus hoe het was om als vreemdeling tussen eigen mensen te leven.

Vervreemding is ook in toenemende mate het gevoel van christenen in deze tijd.

Maar als christen ben Je niet alleen maar een vreemdeling;  je bent een uitverkoren vreemdeling. Het is bedoeld als bemoediging. Je bent door God uitgekozen. God zorgt voor ons als een liefhebbende vader. We zijn door Hem apart gezet. We zijn geheiligd door de Geest om eerst door God gediend te worden, dat te beleven en dan ook God te dienen. Heiliging is een doorlopend proces. De Geest geeft gaven, maar het gaat ook om de vrucht van de Geest (goedheid, zelfbeheersing, liefde, vriendelijkheid en geduld). Allemaal menselijke eigenschappen; niet hoog gegrepen, maar heel dichtbij.

We moeten, geheiligd door de Geest, steeds beter worden door gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus. We moeten Hem volgen, naar Hem luisteren. Maar we moeten ook bereid zijn om offers te brengen door ons leven in dienst te stellen van God. Als je leeft in de vergeving door Jezus Christus, sta je ruim in het leven. Je mag dan altijd opnieuw beginnen. Genade en vrede zijn er in overvloed. Genade is vrolijk en geeft ruimte. Jezus Christus geeft jou ruimte ondanks al je zwakheden en beperkingen als mens. Als je Jezus aanvaardt, ontstaat er steeds meer ruimte door een groeiend geloof.

En naast groeien moet je ook bloeien, want pas als je bloeit kun je vruchten dragen.

Het komt voor ons aan op de keuze om echt te geloven, dat God jou heeft uitgekozen en dat jij dus ook kiest voor God.

Dat betekent: niet meegaan met de meerderheid en niet meehuilen met de minderheid. Weet, dat God jou heeft uitgekozen om wie jij zelf bent. Al vinden vele anderen dat vreemd, het is wel een feit.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →
Exemple

Voorganger: Ds. J.B. Wilmink, Zelfs al redt God ons niet

De tekst van vandaag: Daniël 3 : 1 – 18

Bij de vervolgde kerk denken we over hoe afschuwelijk het er aan toe kan gaan bij de vervolging van christenen in landen als bijvoorbeeld Irak, Iran, Afghanistan en Nigeria. Christenen worden er gehaat, vervolgd en gedood om hun geloof.

Daniel 3 is weliswaar geen echt martelaarsverhaal, want zij werden gered. Maar vóór hun redding moeten ook zij toch doodsangsten hebben doorstaan.

Stel je voor, dat je bij een grote manifestatie, waar iedereen knielt, blijft staan. Zou je je dan niet eenzaam voelen al ben je met z’n drieën? Martelaarschap is een eenzaam avontuur. Als de proef wordt afgenomen of jij gelooft, is persoonlijk geloof en moed nodig om je als christen staande te houden.

Het pompeuze gouden beeld van Nebukadnessar moest de macht van de koning uitstralen op een religieuze manier. Maar macht kan een angstig bezit zijn. Nebukadnessar is ook angstig. Hij vertrouwt het niet. Hij neemt de drie mannen apart en spreekt hen aan zonder alle andere bestuurders er bij. En na afloop kijkt hij zelfs of ze wel echt verbrand zijn in de oven.

De zin “Wij vinden het niet nodig om uw vraag te beantwoorden.” straalt daarentegen zekerheid uit, maar ook bescheidenheid. Ze zeggen niet, dat God hun ZAL redden. Ze zeggen, dat Hij hun KAN redden. Dit maakt deze geschiedenis nog vóór het ingrijpen van God al een overwinningsverhaal.

Deze drie mensen worden gered, maar zovelen zijn door toedoen van terroristische regimes omgebracht. Waarom horen we van zulke reddingen vandaag de dag niet meer?

Wij delen in het wonder van de redding door Christus’ opstanding. Die alles overtreffende opstandig, daar kan niets tegenop. God zegt: Wie in mijn Zoon gelooft zal leven in wat voor situatie hij ook zit.

De drie vrienden uit het verhaal hadden een geloofsmoed, die niet beschaamd is geworden.

Zij deden het met een wonder. Wij doen het met het wonder van Christus’ opstanding.

De redding is voor Nebukadnessar ook een teken. Hij realiseert zich, dat, hoe machtig hij ook denkt te zijn, er toch nog een macht boven hem staat.

De les uit dit hoofdstuk is: Nooit hoop ik tevergeefs op God.

Kijk in het archief kerkdiensten om de hele kerkdienst te kijken en te beluisteren.

Lees meer →

Tekst van de dag

De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.